860e74de by Udo Bretz

Updated translations.

1 parent 016da8f2
Showing 26 changed files with 47 additions and 47 deletions
......@@ -79,48 +79,48 @@ sub Data {
$Self->{Translation}->{'Property'} = 'Tulajdonság';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItem.pm
$Self->{Translation}->{'No access to Class is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Overview: ITSM ConfigItem'} = '';
$Self->{Translation}->{'No access to Class is given!'} = 'Nincs hozzáférés megadva az osztályhoz!';
$Self->{Translation}->{'Overview: ITSM ConfigItem'} = 'Áttekintés: ITSM konfigurációelem';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemBulk.pm
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'You need at least one selected Configuration Item!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID is given!'} = 'Nincs konfigurációelem-azonosító megadva!';
$Self->{Translation}->{'You need at least one selected Configuration Item!'} = 'Szüksége van legalább egy kiválasztott konfigurációelemre!';
$Self->{Translation}->{'You don\'t have write access to this configuration item: %s.'} =
'';
'Nincs írási hozzáférése ehhez a konfigurációelemhez: %s.';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemDelete.pm
$Self->{Translation}->{'Config item "%s" not found in database!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Was not able to delete the configitem ID %s!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No version found for ConfigItemID %s!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Config item "%s" not found in database!'} = 'A(z) „%s” konfigurációelem nem található az adatbázisban!';
$Self->{Translation}->{'Was not able to delete the configitem ID %s!'} = 'Nem volt lehetséges a(z) %s konfigurációelem-azonosító törlése!';
$Self->{Translation}->{'No version found for ConfigItemID %s!'} = 'Nem található verzió a(z) %s konfigurációelem-azonosítónál!';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemEdit.pm
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID, DuplicateID or ClassID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No access is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No definition was defined for class %s!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID, DuplicateID or ClassID is given!'} = 'Nincs konfigurációelem-azonosító, kettőzésazonosító vagy osztályazonosító megadva!';
$Self->{Translation}->{'No access is given!'} = 'Nincs hozzáférés megadva!';
$Self->{Translation}->{'No definition was defined for class %s!'} = 'Nincs meghatározás meghatározva a(z) %s osztályhoz!';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemHistory.pm
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no ConfigItemID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no access rights given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no ConfigItemID is given!'} = 'Nem lehet megjeleníteni az előzményeket, nincs konfigurációelem-azonosító megadva!';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no access rights given!'} = 'Nem lehet megjeleníteni az előzményeket, nincsenek hozzáférési jogok megadva!';
$Self->{Translation}->{'CIHistory::'} = 'CIHistory::';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemPrint.pm
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID or VersionID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show config item, no access rights given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemID %s not found in database!'} = '';
$Self->{Translation}->{'VersionID %s not found in database!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID or VersionID is given!'} = 'Nincs konfigurációelem-azonosító vagy verzióazonosító megadva!';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show config item, no access rights given!'} = 'Nem lehet megjeleníteni a konfigurációelemet, nincsenek hozzáférési jogok megadva!';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemID %s not found in database!'} = 'A(z) %s konfigurációelem-azonosító nem található az adatbázisban!';
$Self->{Translation}->{'VersionID %s not found in database!'} = 'A(z) %s verzióazonosító nem található az adatbázisban!';
$Self->{Translation}->{'ConfigItem'} = 'Konfigurációelem';
$Self->{Translation}->{'printed by %s at %s'} = '';
$Self->{Translation}->{'printed by %s at %s'} = 'nyomtatta: %s – %s';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemSearch.pm
$Self->{Translation}->{'Invalid ClassID!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ClassID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No access rights for this class given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Invalid ClassID!'} = 'Érvénytelen osztályazonosító!';
$Self->{Translation}->{'No ClassID is given!'} = 'Nincs osztályazonosító megadva!';
$Self->{Translation}->{'No access rights for this class given!'} = 'Nincsenek hozzáférési jogok megadva ehhez az osztályhoz!';
$Self->{Translation}->{'No Result!'} = 'Nincs találat!';
$Self->{Translation}->{'Config Item Search Results'} = 'Konfigurációelem keresési eredmények';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemZoom.pm
$Self->{Translation}->{'Can\'t show item, no access rights for ConfigItem are given!'} =
'';
'Nem lehet megjeleníteni az elemet, nincsenek hozzáférési jogok megadva a konfigurációelemhez!';
$Self->{Translation}->{'The deployment state of this config item'} = 'A konfigurációelem üzembe állítási állapota';
$Self->{Translation}->{'The incident state of this config item'} = 'A konfigurációelem incidensállapota';
......@@ -208,7 +208,7 @@ sub Data {
$Self->{Translation}->{'Config item history.'} = 'Konfigurációelem előzményei.';
$Self->{Translation}->{'Config item print.'} = 'Konfigurációelem nyomtatása.';
$Self->{Translation}->{'Config item zoom.'} = 'Konfigurációelem nagyítása.';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemNumber'} = '';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemNumber'} = 'Konfigurációelem-szám';
$Self->{Translation}->{'Configuration Item Limit'} = 'Konfigurációelem-korlát';
$Self->{Translation}->{'Configuration Item limit per page'} = 'Konfigurációelem-korlát oldalanként';
$Self->{Translation}->{'Configuration Management Database.'} = 'Konfigurációmenedzsment-adatbázis.';
......
......@@ -79,48 +79,48 @@ sub Data {
$Self->{Translation}->{'Property'} = 'Propriedade';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItem.pm
$Self->{Translation}->{'No access to Class is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Overview: ITSM ConfigItem'} = '';
$Self->{Translation}->{'No access to Class is given!'} = 'Nenhum acesso para a classe é dado!';
$Self->{Translation}->{'Overview: ITSM ConfigItem'} = 'Visão geral: ITSM ConfigItem';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemBulk.pm
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'You need at least one selected Configuration Item!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID is given!'} = 'Nenhum ConfigItemID é dado!';
$Self->{Translation}->{'You need at least one selected Configuration Item!'} = 'Você precisa selecionar pelo menos um item de configuração!';
$Self->{Translation}->{'You don\'t have write access to this configuration item: %s.'} =
'';
'Você não tem acesso de escrita para este item de configuração: %s.';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemDelete.pm
$Self->{Translation}->{'Config item "%s" not found in database!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Was not able to delete the configitem ID %s!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No version found for ConfigItemID %s!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Config item "%s" not found in database!'} = 'Item de configuração "%s" não encontrado na base de dados!';
$Self->{Translation}->{'Was not able to delete the configitem ID %s!'} = 'Não foi possível excluir o ID de item de configuração %s!';
$Self->{Translation}->{'No version found for ConfigItemID %s!'} = 'Nenhuma versão encontrada para o ConfigItemID %s!';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemEdit.pm
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID, DuplicateID or ClassID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No access is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No definition was defined for class %s!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID, DuplicateID or ClassID is given!'} = 'Nenhum ConfigItemID, DuplicateID ou ClassID é dado!';
$Self->{Translation}->{'No access is given!'} = 'Nenhum acesso é dado!';
$Self->{Translation}->{'No definition was defined for class %s!'} = 'Nenhuma definição para a classe %s!';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemHistory.pm
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no ConfigItemID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no access rights given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no ConfigItemID is given!'} = 'Não é possível exibir histórico. Nenhum ConfigItemID é dado!';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show history, no access rights given!'} = 'Não é possível exibir histórico. Nenhum direito de acesso é dado!';
$Self->{Translation}->{'CIHistory::'} = 'CIHistory::';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemPrint.pm
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID or VersionID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show config item, no access rights given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemID %s not found in database!'} = '';
$Self->{Translation}->{'VersionID %s not found in database!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ConfigItemID or VersionID is given!'} = 'Nenhum ConfigItemID ou VersionID é dado!';
$Self->{Translation}->{'Can\'t show config item, no access rights given!'} = 'Não foi possível exibir item de configuração. Nenhum direito de acesso é dado!';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemID %s not found in database!'} = 'ConfigItemID %s não encontrado na base de dados!';
$Self->{Translation}->{'VersionID %s not found in database!'} = 'VersionID %s não encontrado na base de dados!';
$Self->{Translation}->{'ConfigItem'} = 'Item de configuração';
$Self->{Translation}->{'printed by %s at %s'} = '';
$Self->{Translation}->{'printed by %s at %s'} = 'Impresso por %s em %s';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemSearch.pm
$Self->{Translation}->{'Invalid ClassID!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No ClassID is given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'No access rights for this class given!'} = '';
$Self->{Translation}->{'Invalid ClassID!'} = 'ClassID inválido!';
$Self->{Translation}->{'No ClassID is given!'} = 'Nenhum ClassID é dado!';
$Self->{Translation}->{'No access rights for this class given!'} = 'Nenhum direito de acesso para esta classe é dado!';
$Self->{Translation}->{'No Result!'} = 'Nenhum resultado!';
$Self->{Translation}->{'Config Item Search Results'} = 'Resultados da pesquisa de Itens de configuração';
# Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemZoom.pm
$Self->{Translation}->{'Can\'t show item, no access rights for ConfigItem are given!'} =
'';
'Não foi possível exibir item. Nenhum direito de acesso para ConfigItem é dado!';
$Self->{Translation}->{'The deployment state of this config item'} = 'O estado de implantação deste item de configuração';
$Self->{Translation}->{'The incident state of this config item'} = 'O estado de incidente deste item de configuração';
......@@ -208,7 +208,7 @@ sub Data {
$Self->{Translation}->{'Config item history.'} = 'Histórivo do item de configuração.';
$Self->{Translation}->{'Config item print.'} = 'Impressão do item de configuração.';
$Self->{Translation}->{'Config item zoom.'} = 'Zoom de item de configuração.';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemNumber'} = '';
$Self->{Translation}->{'ConfigItemNumber'} = 'ConfigItemNumber';
$Self->{Translation}->{'Configuration Item Limit'} = 'Limite de Item de Configuração';
$Self->{Translation}->{'Configuration Item limit per page'} = 'Limite de Item de Configuração por página';
$Self->{Translation}->{'Configuration Management Database.'} = 'Configuração do Gerenciamento do Banco de Dados.';
......
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ITSMConfigurationManagement\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-28 13:33+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-02 14:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......